6 BÀI HỌC TRONG GIAO DỊCH
TỪ HUYỀN THOẠI JESSE LIVERMORE

Tác giả: Đặng Hoàng Ngọc Hiệp