Dịch vụ tư vấn đầu tư

1, Cập nhật tình hình doanh nghiệp, vĩ mô trong và ngoài nước trước 24/7.

2, Đưa ra các cơ hội đầu tư, khuyến nghị, mua-bán trực tiếp trong phiên.

3, Quản trị rủi ro, chữa lỗ, chữa kẹp cổ phiếu.

4, Quản trị danh mục 24/7.

5, Sử dụng các phần mềm độc quyền để phân tích thị trường và cổ phiếu với tỉ lệ thành công cực cao.

6, Các báo cáo phân tích độc quyền.

Báo cáo phân tích

Là nơi tổng hợp tất cả báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán về các cổ phiếu tiềm năng, cập nhật nhanh chóng 24/7. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm các báo cáo về cổ phiếu mình đang quan tâm tại đây để có cái nhìn rõ hơn cũng như hiểu hơn cái nhìn các công ty chứng khoán về cổ phiếu đó.

(Lưu ý: Các nội dung trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm cho các: (a) các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp; hoặc (b) các khoản tổn thất do mất lợi nhuận, doanh thu, cơ hội kinh doanh hoặc các khoản tổn thất khác phát sinh từ việc sử dụng bản báo cáo phân tích này.)

Quản lý quỹ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chuyên biệt cho các Khách hàng Tổ chức, các định chế tài chính có nhu cầu tự xác định riêng tiêu chí đầu tư, chọn lựa cấu trúc danh mục, cùng với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng và nhu cầu thanh khoản phù hợp với khẩu vị rủi ro và nhu cầu dòng tiền của Qúy khách hàng.

Lưu ký, IPO Doanh nghiệp

Lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán lưu ký.

Phát hành công khai lần đầu, còn gọi là IPO (viết tắt theo tiếng Anh: Initial Public Offering) là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. Khái niệm "công chúng" được hiểu là một số lượng nhà đầu tư đủ lớn với giá trị chứng khoán chào bán cũng đủ lớn.

Đầu tư ủy thác

Uỷ thác là Dịch vụ Quản lý Danh mục Đầu tư Toàn bộ của chúng tôi cho khách hàng cá nhân có giá trị tài sản lớn. Với dịch vụ này, tài sản của Quý khách sẽ được quản lý bởi đội ngũ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về thị trường nội địa của chúng tôi, giúp giải phóng Quý khách khỏi khối lượng công việc đồ sộ nếu Quý khách phải tự quản lý vốn đầu tư của mình. Chúng tôi giúp Quý khách tiếp cận các cơ hội đầu tư tốt nhất vào thị trường cổ phiếu của Việt Nam.