PHẦN MỀM MASTER BOX

MASTER BOX

Khảo sát VNINDEX hoặc một cổ phiếu đang ở trong xu hướng (Downtrend - Sideway - Uptrend) theo một trong các chỉ báo: KDJ/RSI/RWC/MACD/MAG1/OSC/RSG...

Từ kết quả khảo sát chúng ta sẽ biết được :

1, Xác suất chiến thắng của cổ phiếu đó trong xu hướng đó ? => Xác suất thắng càng cao thì tỉ lệ thắng lần mở mua tiếp theo càng lớn, vì lịch sử hay bản tính của con người, đội lái luôn được lặp lại trên mỗi cổ phiếu.

2, Ngày mở mua cổ phiếu đó theo MASTER BOX. => Chúng ta có thể mua theo MASTER BOX

3, Ngày mở bán cổ phiếu đó theo MASTER BOX => Chúng ta có thể bán theo MASTER BOX

4, Tổng lợi nhuận thu được về trong khoảng thời gian khảo sát của MASTER BOX.