Phần mềm Lotus

Lotus là một phần mềm chuyên nghiệp dựa trên nền tảng Amibroker về phân tích dòng tiền, điểm mua - điểm bán và bắt đáy cổ phiếu. Hỗ trợ nhà đầu tư tìm được những cơ hội đầu tư tốt nhất trong thị trường.

Phần mềm Homily

Phần mềm phân tích tài chính Homily đã được đội ngũ IT và các chuyên gia nghiên cứu trên 20 năm và đã được sử dụng ở nhiều quốc gia như Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Cannada…