DỊCH VỤ QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ

Đặng Hoàng Ngọc Hiệp

Giới thiệu chung:

Quản lý quỹ đầu tư là một dịch vụ dạng quỹ cơ hội với mục tiêu hàng đầu là đem lại mức lợi nhuận cao với độ rủi ro hợp lý cho nhà đầu tư, chúng tôi đầu tư một cách có chọn lọc vào các doanh nghiệp hàng đầu với bộ máy quản lý tốt, có nền tảng vững chắc và tăng trưởng bền vững, có mức giá hợp lý.

Điểm đặc thù của chúng tôi so với các quỹ khác là chúng tôi luôn tìm ra những giải pháp có lợi cho tất cả các bên thông qua việc củng cố quan hệ và tạo dựng giá trị cho tất cả các đối tác kinh doanh.

ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ QUỸ

danghoangngochiep.com
15% Tỉ suất lợi nhuận/tháng
  • Đầu tư tối thiểu 300tr
  • Phí quản lý 30%/tổng lợi nhuận
  • Duy trì rủi ro ở mức thấp
Phổ biến